Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna tertentu.

Dalam Databahasa, anda boleh cari lebih 9,000 simpulan bahasa dalam laman web ini. Sekiranya anda mendapati simpulan bahasa yang dicari tidak ada dalam website ini, boleh cadangkan kepada kami untuk penambahan.