Kejayaan melawan hawa nafsu jahat kamu yang awal itu ialah kubu bagi menjauhkan banyak yang lain yang akan datang kelak

Peribahasa:

Kejayaan melawan hawa nafsu jahat kamu yang awal itu ialah kubu bagi menjauhkan banyak yang lain yang akan datang kelak

Maksud:

Kalau selamat dari godaan pertama, godaan selanjutnya lebih mudah dilawan