Imam yang adil itu lebih baik dari pada hujan yang lebat; imam yang aniaya itu lebih jahat daripada petir sepanjang hari

Peribahasa:

Imam yang adil itu lebih baik dari pada hujan yang lebat; imam yang aniaya itu lebih jahat daripada petir sepanjang hari

Maksud:

Sekalipun orang besar itu mulia kalau perbuatannya jahat martabatnya akan lebih rendah dari rakyat biasa