Gedang sama gedang; kecil sama kecil; ke lurah sama dituruni; ke bukit sama didaki; terjun sama basah; melompat sama patah; cicir sama rugi; dapat sama laba

Peribahasa:

Gedang sama gedang; kecil sama kecil; ke lurah sama dituruni; ke bukit sama didaki; terjun sama basah; melompat sama patah; cicir sama rugi; dapat sama laba

Maksud:

Orang-orang berpangkat di tempat masing-masing; kuat persaudaraan; walaupun terdapat berbagai suku dan mempunyai pentadbiran yang berlainan tetapi tetap bersatu