Di suruh pergi, dipanggil datang, yang buta disuruh penghembus lesung, yang patah disuruh menunggu jemuran, yang pekak di suruh mencucuh meriam, yang berani dijadikan kepala lawan

Peribahasa:

Di suruh pergi, dipanggil datang, yang buta disuruh penghembus lesung, yang patah disuruh menunggu jemuran, yang pekak di suruh mencucuh meriam, yang berani dijadikan kepala lawan

Maksud:

Setiap seseorang itu disuruh mengikut kebolehannya terutama di dalam kehidupan sehari-hari atau majlis-majlis keramaian