Ada pun buah peria itu, kalau ditanam di atas batas sukar dan dibaja dengan madu, lagi disiram dengan manisan serta diletakkan di atas tebu sekali pun, apabila masak pahit juga

Peribahasa:

Ada pun buah peria itu, kalau ditanam di atas batas sukar dan dibaja dengan madu, lagi disiram dengan manisan serta diletakkan di atas tebu sekali pun, apabila masak pahit juga

Maksud:

Kalau memang tabiat jahat, tidak akan menjadi baik