Peribahasa

Peribahasa adalah bidalan, pepatah, ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu.

Dalam Databahasa, anda boleh cari lebih 9,000 peribahasa dalam laman web ini. Sekiranya anda mendapati peribahasa yang dicari tidak ada dalam website ini, boleh cadangkan kepada kami untuk penambahan.